Over Emy-Land

Teacher Margaret

My name is Margaret M. Wachiya. I am 35 years old. I am married and I have two children. I was trained as an ECD teacher for two years. I have been teaching for six years now. I joined Emy-Land Adventist School on 7th January 2015. I am very grateful to work in Emy-Land Adventist School. God bless you abundantly Mama Holland.

Teacher Mary

My name is Mary Bhoke. I am a Kenyan citizen aged 36 years. I am married and have children. I am an ECD teacher by profession and I have taught for ten years now. I started Emy-Land Adventist School in May 2012.

Mister Peter

I am Peter Muhwa Gideon. I am 23 years old and am a primary school teacher by profession. I have an experience of the work and I enjoy doing it. I am thankful to be at Emy-Land Adventist School and I am welcoming all to this nice and lovely school. It has professional teachers and it offers quality education. Thank you.

Askari (nachtwaker) Hamisi


My name is Hamisi Maluki. I am 48 years old. I am a resident of Mwabungo Ukunda. I am married and have three children. I work as a watchman at Emy-Land Diani Adventist School. I worked as watchman for six years now. I started working at Emy-Land in January 2015. I love the job en I like being at Emy-Land. Hooraaaah!! to Mama Holland for this noble project. God bless her! and Emy-Land Diani Adventist School.

Cook Mariam

My name is Mariam Mwang’ombe. I am 32 years old. I am married and I have 5 children. I like my job as a cook because I have done it for many years. I started working at Emy-Land Adventist School in October 2014 as a cook. Thank you Mama Holland for this noble project. God bless you.

Nederlandse juf Lianne

Mijn naam is Lianne van den Brink. Sinds oktober 2015 ben ik betrokken bij Emy-Land en daarom wil ik me graag aan u voorstellen.

Mijn verhaal begint al in februari 2010, toen ik voor mijn stage voor de Pabo naar Ukunda, Kenia kwam. Al na heel korte tijd werd ik verliefd op dit prachtige land. Ook realiseerde ik me dat het onderwijs hier echt heel anders is dan in Nederland en dat het lang niet zo vanzelfsprekend is dat ieder kind naar school gaat en passend onderwijs krijgt. Ik begon me dus in te zetten voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Dat beviel zo goed dat ik mij eind 2012 definitief in Kenia heb gevestigd.

Toen Emely mij vroeg om me in te zetten voor Emy-Land, zag ik dit als een kans. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en met de ervaring die ik in de afgelopen jaren had opgedaan kan ik veel voor Emy-Land betekenen. Ik hoop op een voorspoedige samenwerking, waarin we door onze krachten te bundelen het allerbeste onderwijs kunnen bieden aan de kinderen van Emy-Land, zodat ze allemaal een eerlijke kans krijgen op een betere toekomst!

De klassen van Emy-Land

Emy-Land heeft in 2017 156 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 6 klassen in 4 lokalen. Er zijn drie kleuterklassen ( KG1, KG2, KG3) en drie klassen in de onderbouw (ST1, ST2, ST3). Kinderen gaan hier al naar school als ze 3 jaar zijn, dan beginnen ze in de babyclass. Hier leren ze hoe ze een potlood vast moeten houden, hoe ze moeten tellen en nog veel meer. Ook beginnen ze met het inkleuren en overtrekken van letters en cijfers. Tegen het eind van het jaar beginnen ze met schrijven van letters. In het eerste kleuterjaar (KG1), gaan ze verder met het lezen en schrijven van letters en cijfers. Langzaam wordt er overgegaan op het lezen van korte woordjes. Ook vakken als godsdienst en algemene vorming komen aan de orde. In het tweede kleuterjaar (KG2) moeten de leerlingen echt in staat zijn om woorden en simpele zinnen te lezen en te schrijven. Ook moeten ze optel- en aftreksommen kunnen maken. Daarnaast wordt het spreken van Engels steeds meer gestimuleerd.

De onderbouw bestaat uit de klassen 1, 2 en 3. Hier zitten kinderen in de leeftijd van ongeveer 7-12 jaar. Behalve Engels, Kiswahili, rekenen en godsdienst, krijgen leerlingen ook de vakken science (natuuronderwijs) en social studies (aardrijkskunde/geschiedenis) aangeboden.

Het Keniaanse onderwijssysteem

Zoals u hierboven al een klein beetje hebt kunnen lezen, is het onderwijs in Kenia niet te vergelijken met het onderwijs in Nederland. Kinderen beginnen veel eerder met lezen en schrijven en over het algemeen is het onderwijs vooral gericht op presteren. Kinderen gaan 10 jaar naar de basisschool en daarna 4 jaar naar het voortgezet onderwijs. Dit geldt helaas niet voor alle kinderen. Velen gaan niet of nauwelijks naar school, of blijven tussendoor een jaar thuis omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Dit betekent wel dat de kinderen die wel de kans krijgen om te leren, dit meestal heel erg waarderen en goed hun best doen, ook al worden ze hier van huis uit niet altijd even goed in ondersteund.

Op de basisschool wordt heel veel aandacht besteed aan de cognitieve vakken, leren is de boodschap! Er is over het algemeen weinig aandacht voor creativiteit en sport. Toetsen worden aangeboden door de overheid en zijn erg moeilijk en belangrijk.

Keniaanse kinderen zijn erg gedisciplineerd. Ze leren al jong om altijd mee te helpen, dus ook op school. Hieraan wordt ook aandacht besteed in de lessen. Gehoorzaamheid aan en respect voor volwassenen is erg belangrijk.

About Emy-land

Emy-land school has 156 children, divided over 6 classes. We have three groups in Kindergarten and three groups in Primary School. These children are between 3 and 14 years old.

They go to school from 7 am till 3 pm. At school they are offered porridge and lunch.

The children in Kindergarten start with learning how to read and write numbers and letters. They also get an introduction to science and social studies. All this is done in English, so that they get used to the language and learn little by little.

During Primary School, they continue their learning through several subjects: English, Kiswahili, maths, science, social studies and religion.

After class 3, the children proceed to class 4. They continue learning until class 8, after which they ought to go to Secondary School. At the moment Emy-land doesn’t offer education past class 3, due

to the fact that we are still growing. We hope that through sponsoring, we will be able to grow gradually.