Bestuur

Gertjan

Ik ben Gertjan Spijk, inmiddels 54 jaar, getrouwd met Zwannet en vader van 4 kinderen.  In het dagelijks leven ben ik accountant-partner bij WEA zuidwest, daarnaast vervul ik nu de voorzittersrol bij stichting Emy-land.

Mijn Afrika ervaring beperkt zich tot een paar reizen naar Benin, een West Afrikaans land. Verder heb ik inmiddels kennis gemaakt met de school in Kenia en met diverse lokale betrokkenen. Dit heeft grote indruk op mij gemaakt. Het is bijzonder mooi om te zien hoe de school in een behoefte voorziet en hoe goed de organisatie inmiddels op de rit staat. Van harte hoop ik een steentje te kunnen bijdragen om dit mooie project verder uit te bouwen.

Pieter

Mijn naam is Pieter Honkoop en ben in 2018 toegevoegd aan het bestuur van de Emy-land school. Ik ben getrouwd met Wilma en wij wonen met onze 4 kinderen in Barendrecht. In
het dagelijks leven ben ik Maag-Darm- Leverarts in Dordrecht. Tijdens mijn artsenopleiding heb ik een aantal maanden in Afrika gewerkt en sindsdien hebben deze mensen een speciale plaats in mijn hart. Het is mooi te zien dat een klein beetje van onze overdaad een groot verschil kan maken in deze landen. Voor kinderen is de impact van scholing op hun verdere ontwikkeling enorm. Na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de Raad van Toezicht bij Woord & Daad vind ik het leuk mijn steentje bij te dragen aan het onderwijs aan arme kinderen in Kenia. Niet zonder dat deze kinderen ook horen van de rijkdom van het Evangelie.

Emely

De schooldeuren van de Emy-Land Diani Christian School gaan elke schooldag open. 244 kinderen mogen 5 dagen per week onderwijs ontvangen met een gevulde buik, kinderen die gesponsord worden door een Nederlandse of Belgische sponsor. Verder zijn er 6 juffen, 2 meesters, een bewaker, een tuinman, een manager, een buschauffeur en een kokkin. Er rijdt een schoolbus voor de kinderen die ver weg wonen. Wat een voortgang en wat een reden tot dank! Dit alles omdat Hij, God de Vader, zorgt! Onze liefde voor dit project is groot en velen om ons heen dragen dit ook! We zijn vaak verwonderd en stil . . .

Richarda de Reiger

Richarda

Mijn naam is Richarda de Reiger, 32 jaar en woonachtig in Zeeland. Na 7 jaar als jeugdbeschermer te hebben gewerkt ben ik sinds kort casemanager bij het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers).

Ruim 1,5 jaar geleden vroeg Emely Geuze of ik me als vrijwilliger in wilde zetten voor projecten in Kenia door af en toe in de winkel of op markten te staan zodat onder andere de Emy-Land Diani Christian school mede hieruit gefinancierd kon worden. Met veel enthousiasme en gedrevenheid ben ik aan de slag gegaan. Zo werd mijn nieuwsgierigheid naar de school en de kinderen steeds groter wat uiteindelijk resulteerde in mijn eerste bezoek aan Kenia in juli 2015.

De gastvrijheid, de goede samenwerking maar vooral de dankbaarheid van alle betrokkenen van de Emy-Land Diani Christian school waren overweldigend en zorgden ervoor dat mijn enthousiasme en liefde voor de school werden vergroot. Allen die zich (ieder op hun eigen manier) inzetten voor de school, de kinderen en ook Kenia heb ik in mijn hart gesloten en dat heeft ervoor gezorgd dat mijn leven een andere wending heeft gekregen.

Een paar maanden geleden werd mij gevraagd of ik de functie van penningmeester van Stichting Emy-Land op mij wilde nemen. Met een bevestigend ‘ja’ van mijn kant, ga ik deze nieuwe uitdaging aan. In samenwerking met het bestuur in Kenia, de leerkrachten en alle andere betrokkenen hopen wij het verschil te kunnen maken door kansarme kinderen meer mogelijkheden te bieden voor de toekomst, door ze basisonderwijs aan te bieden.

Ik ben zeer dankbaar dat ik onderdeel mag zijn van deze prachtige stichting en zal me met liefde en toewijding inzetten om alles wat er inmiddels is opgebouwd voort te zetten en uit te breiden zodat nog meer kinderen kunnen genieten van onderwijs en hun zelfredzaamheid wordt vergroot.

Leanne Verton

Leanne

Mijn naam is Leanne Verton. Ik ben getrouwd met Wilhelm en trotse moeder van 2 zonen en 1 dochter. Ruben, Sarah en Thomas. We wonen in Nieuwerkerk.

In 2014 heeft Emely gevraagd of ik mee wilde als leiding met de jongerenreis naar Kenia. Door haar enthousiasme en mooie verhalen heb ik ja gezegd. Dat was de eerste kennismaking met het Kosovo-schooltje. Het was een prachtige en waardevolle tijd.

Sindsdien ligt er een stukje van mijn hart daar. Het Kosovo-schooltje bestond uit een donker klaslokaal waarin te veel kinderen les kregen. Het is mooi om te zien dat we inmiddels met de Stichting Emy-Land een school hebben kunnen realiseren waarin de kinderen in een veilige omgeving goed les mogen krijgen. Maar bovenal mogen ze horen uit de Bijbel en van de liefde van de Heere. Maar we zijn er nog niet. We hopen dat er nog meer kinderen naar school kunnen gaan. Het is belangrijk voor de toekomst van de kinderen dat ze onderwijs ontvangen. En daar wil ik mij graag voor inzetten. Het is mooi en bijzonder om een stukje met de kinderen mee te mogen lopen!